Doelgroep

    Stem              Spelling         Gehoor

             Spraak                            Articulatie

   Taal                        Dyslexie

             Dyscalculie                 Lezen     Afasie

   Dysartrie               Slikproblemen

              Apraxie                     Stotteren      Dysorthografie               Leermoeilijkheden               

             Communicatie                       Rekenen

                                       


Babbellogo

Logopediepraktijk


Hieronder vindt u de belangrijkste stoornissen en beperkingen per leeftijdscategorie:


Kinderen (kleuters en lagere school)

 • Articulatieproblemen (uitspraak van letters, tussentandse tong, ...)
 • Slikproblemen
 • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open-mond-gedrag,...)
 • Stemproblemen (knobbeltjes, poliepen,...)
 • Gehoorproblemen
 • Moeizame taal- en/of spraakontwikkeling (spreken, begrijpen, zinsbouw, woordenschat, ...)
 • Leerproblemen: dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (lezen, schrijven, rekenen)
 • Moeite met aandacht en concentratie


(Jong-)volwassenen 

 • Verworven taal- en spraakstoonissen (afasie, dysartrie, apraxie) t.g.v. een hersentrauma
 • Stemproblemen en verworven stemstoornissen (knobbels, stembandverlamming,...). Zeer vaak gezien bij leerkrachten, personen die in de media werken en personen die bepaalde sporten uitoefenen of begeleiden.
 • Slikstoornissen (dysfagie)Babbellogo Logopediepraktijk

Molenakkerstraat 9

8020 Oostkamp

0494/807717

babbellogo@gmail.com


Contacteer vrijblijvend.
is het nu  b of d?

Everyone is a genius.

But if you judge a fish on its ability to climb a tree,

it wil live its whole life believing it is stupid.

- Albert Einstein